Wie zijn we

Stichting GezondDorp

Anno 2018

Stichting GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden!
Samen met dorpsgenoten, de lokale/regionale micro-economie, scholen, sportverenigingen, overheden en zorgverleners een wereld creëren, waarin we opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Het terugdringen van welvaartsziekten zijn daarbij gevolgen, denk hierbij aan obesitas, diabetes mellitus type 2 en hypertensie. Voor de gezondheidszorg resulteert dat in minder medicatie en minder complicaties, dus minder kosten!

Het bestuur

  • Voorzitter: Norbert van den Hurk
  • Penningmeester: Hugo Greefhorst
  • Secretaris: Esther Mollen
  • Bestuurslid: Joke Hilhorst
  • Bestuurslid: Hans van Kuijk
Norbert van den Hurk

Oprichter GezondDorp 2016

Sinds 2011 ben ik werkzaam als huisarts in Leende. Ik ben er opgegroeid en waardeer de Brabantse gemoedelijkheid en Bourgondische leefstijl. Helaas zie ik in mijn spreekkamer dagelijks de problemen van onze welvaart terug. Ondanks alle voedingsadviezen van de gezondheidsraad en medicijnen verbeterde de gezondheid niet of nauwelijks.

Toen ik Hans in 2016 tegenkwam op een nascholing ontstond het idee voor dit project. Gesterkt door de overtuiging dat het anders naar onze voeding kijken een belangrijk deel van onze gezondheid kan verbeteren, maar ook zeker door de saamhorigheid in Leende, ben ik ervan overtuigd dat dit project gaat slagen.

Image module
Hans van Kuijk

Oprichter GezondDorp 2016

Geboren en getogen in Leende, getrouwd en trotse vader van twee dochters. Sinds 1999 werk ik als sportarts in het St. Anna Ziekenhuis (waaronder TopSupport). Mijn clientèle strekt zich uit van wereldniveau topsporters tot recreatieve sporters en mensen die gewoon fit willen blijven door voldoende beweging. Daarbij verzorg ik sinds 2003 ook de hartrevalidatie spreekuren voor de cardiologen, helaas met de op deze website beschreven observaties.

Enkele jaren geleden ben ik mede hierdoor “diep erin gedoken” hoe de samenstelling en aard van onze voeding ingrijpt op ons lijf en onze gezondheid. De belangrijkste conclusies van deze “ontdekkingsreis” besprak ik met Norbert en we kwamen tot het idee dat we in Leende mogelijk een heel gedegen (pilot)project zouden kunnen opzetten. Om zo de voortgaande toename van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en andere welvaartsaandoeningen door middel van leefstijl en voeding echt een halt toe te roepen en mogelijk zelfs om te buigen.

Image module