Provincie Utrecht

Inspiratiebijeenkomst ‘Wijk- en dorpsgericht werken aan een gezonde leefomgeving’

Hoe zorgen we dat onze dorpen en steden fijne en gezonde plekken zijn en blijven, ook als het aantal inwoners van de provincie Utrecht tot 2040 groeit met ruim 165.000 mensen? Die vraag stond op 16 januari 2020 centraal tijdens de lezing ‘Wijk- en dorpsgericht werken aan een gezonde leefomgeving’. Hoe kunnen we gebiedsgericht samenwerken op het schaalniveau van de wijk en het dorp. Welke samenwerkingsvormen zijn er en hoe maak je positieve gezondheid een substantieel onderdeel van een gebiedsgericht plan?

Met onder meer een bijdrage van Norbert van den Hurk, huisarts ‘GezondDorp’ Leende

“Het Brabantse dorp Leende kreeg in 2017 landelijke bekendheid doordat artsen Hans van Kuijk en Norbert van den Hurk hun dorp enthousiast kregen om gezonder te gaan eten. De artsen constateerden dat er in hun dorp bovengemiddeld veel leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen voorkwamen. Zij initieerden een project en na drie maanden waren de meer dan 250 deelnemers een paar kilo’s lichaamsgewicht kwijt. De inmiddels opgerichte Stichting GezondDorp streeft ernaar om samen met dorpsgenoten, de lokale/regionale micro-economie, scholen, sportverenigingen, overheden en zorgverleners een wereld te creëren waarin we opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging.”

> Kijk de inspiratiebijeenkomst terug

> Meer over de achtergrond van deze en andere inspiratiebijeenkomsten

szandje