Medisch dossier
Gezonde revolutie in Leende

26 januari 2019

“Hoe motiveer je mensen om ingesleten voedingsgewoonten te doorbreken?”, is de eerste zin van een artikel in Medisch Dossier. Jeannette Moors licht de gezonde revolutie in Leende in dit artikel verder toe: ““Er is hier in Leende iets bijzonders gaande…”.

Lees verder:

Image module
szandje